Essenceizm 2 - “My jesteśmy z tego świata”

Część 4 – Idee essenceizmu wobec człowieka

29. Doskonałość człowieka

30. Gdzie i jak powinien żyć człowiek?

31. Natura pierwotna w człowieku

32. Człowiek wobec faktu, że Bóg nie zna zła

33. Człowiek w następnym życiu

34. Idea doskonałego świata

35. Idea jednej wielkiej rodziny ludzkiej

 

 

Po co żyjemy?

Po to,

aby zdobyć wiedzę,

aby zrozumieć dobro,

aby tworzyć piękno,

aby przeżyć doskonałą miłość,

czyli zrealizować swoje marzenia.

 Warto spróbować, czytając teksty umieszczone w tej książce, potraktować  wszechświat jak gigantyczne dobro, piękno oraz obiekt marzeń, a jego Stwórcę – Boga jako źródło wiecznej miłości.

Żyjemy również po to, aby, zebrawszy „ziemskie” doświadczenia, można było w tej wiecznej części naszego życia zdobywać nową wiedzę, tworzyć nowe formy piękna oraz rozszerzać dobro, doskonaląc środowisko wszechświata dla przyszłych pokoleń.

Dzięki temu będziemy mogli przeżywać wciąż nowe stany miłości.

 

 

 

 

Essenceizm -

Analityczny system dla zrozumienia istnienia Boga, świata duchowego i wieczności człowieka

Na tej stronie przedstawiona jest treść kilku książek dotyczących analitycznego sytemu o nazwie essenceizm:                            

 1. Essenceizm 1 - “Bóg nie jest z tego świata”

 2. Essenceizm 2 - “My jesteśmy z tego świata”

 3. Essenceizm 3 - “Zło jest z tego świata”

 4. Essenceizm 4 - “Wizja nie z tego świata”

 5. Essenceizm 5 - “Wieczność nie jest z tego świata”