Essemceizm 6 - “Nieprawdziwi bogowie z tego świata”

Część 3 – Odpowiedzialność religii za stan świata

19. Kontrowersje wokół religii

20. Utrata pierwoistnego systemu wartości

21. Kwestia zła tworzonego tworzonego przez religie

22. Obiektywna ocena dziejów

23. Stan wytwarzany przez zło

24. Zafałszowanie stanu misji religijnej

25. Czas zakończyć zwodzenie ludzi

26. Porównanie stanu religii i nauki

27. Orędzie Jezusa a idee essenceizmu

 

 

Oczekiwania essenceizmu wobec religii

Minęło już wiele setek lat od wielkich wystąpień takich postaci jak Budda, Mahomet, a przede wszystkim Jezus Chrystus. Tymczasem na świecie zło jest wciąż takie samo.

Od wieków filozofowie i teolodzy toczą niekończące się spory o to, jaki jest nasz świat, czy istnieje Bóg itd. W ten sposób zarówno teologia, jak i filozofia kręcą się wokół swych dogmatycznych ustaleń, nie wnosząc nic nowego do wiedzy o Stwórcy wszechświata, o sensie życia ludzkiego, o naszej wiecznej przyszłości i o likwidacji zła. 

Essenceizm niezmiennie twierdzi, że religia jest absolutnie niezbędną dziedziną naszej ułomnej cywilizacji. Jest przede wszystkim po to, aby wyjaśnić nam źródło zła, a następnie uwolnić ludzkość od niego.

Essenceizm twierdzi zatem, że wyznania religijne mają jeden główny cel:

zbawienie ludzkości od zła.

 

 

 

 

 

Essenceizm -

Analityczny system dla zrozumienia istnienia Boga, świata duchowego i wieczności człowieka

 

Ta strona internetowa przedstawia zawartości książek o systemie analitycznym o nazwie essenceizm,                                                            który ukształtował:

                                                   Teorię Wiecznego istnienia

 1. Essenceizm 1 - “Bóg nie jest z tego świata”

 2. Essenceizm 2 - “My jesteśmy z tego świata”

 3. Essenceizm 3 - “Zło jest z tego świata”

 4. Essenceizm 4 - “Wizja nie z tego świata”

 5. Essenceizm 5 - “Wieczność nie jest z tego świata”

 6. Essenceizm 6 - “Nieprawdziwi bogowie z tego świata”

 7. Essenceizm 7 - “Miłość z tego i nie z tego świata”

    Wprowadzenie:   Zarys Teorii Wiecznego istnienia