Essemceizm 6 - “Nieprawdziwi bogowie z tego świata”

Część 3 – Odpowiedzialność religii za stan świata

19. Kontrowersje wokół religii

20. Utrata pierwoistnego systemu wartości

21. Najważniejsze kwestie wiedzy o złu

22. Obiektywna ocena dziejów

23. Stan wytwarzany przez zło

24. Zafałszowanie stanu misji religijnej

25. Czas zakończyć zwodzenie ludzi

26. Porównanie stanu religii i nauki

27. Orędzie Jezusa a idee essenceizmu

 

 

Oczekiwania essenceizmu wobec religii

Minęło już wiele setek lat od wielkich wystąpień takich postaci jak Budda, Mahomet, a przede wszystkim Jezus Chrystus. Tymczasem na świecie zło jest wciąż takie samo.

Od wieków filozofowie i teolodzy toczą niekończące się spory o to, jaki jest nasz świat, czy istnieje Bóg itd. W ten sposób zarówno teologia, jak i filozofia kręcą się wokół swych dogmatycznych ustaleń, nie wnosząc nic nowego do wiedzy o Stwórcy wszechświata, o sensie życia ludzkiego, o naszej wiecznej przyszłości i o likwidacji zła. 

Essenceizm niezmiennie twierdzi, że religia jest absolutnie niezbędną dziedziną naszej ułomnej cywilizacji. Jest przede wszystkim po to, aby wyjaśnić nam źródło zła, a następnie uwolnić ludzkość od niego.

Essenceizm twierdzi zatem, że wyznania religijne mają jeden główny cel:

zbawienie ludzkości od zła.