Essemceizm 6 - “Nieprawdziwi bogowie z tego świata”

Część 1 – Wiedza o niepradziwych bogach

1. Rodzaje wyimaginowanych bogów

2. Trwanie religijnych bogów

3. Dostosowywanie Boga do człowieka

4. Bóg nie jest „własnością” religii

5. Nieprawdziwy bóg tego świata

6. Wypaczenia nauczania religijnego

7. Wypaczenia religii przez samą religię

8. Postępująca degradacja religii

9. Jak powinny zmienić się religie

 

Wyjaśnienie

To, że Bóg jest Bytem Pierwoistnym, oznacza, że jest Pierwotnym Źródłem Wszechrzeczy, Początkową Koniecznością, a także Sprawczą Pierwszą Przyczyną.

To, że Bóg jest absolutny, oznacza bycie niezależnym od niczego i od nikogo.

To, że jest doskonały, oznacza maksymalny i ostateczny wymiar tego, co dokonuje. Wszystko, co stworzył, jest spójne z Jego doskonałą osobowością, co oznacza, że jest doskonale dobry. Jego dzieła nie wymagają poprawy ani modyfikacji, aby stały się jeszcze doskonalsze czy lepsze, ponieważ ich stan jest dopełniony pod każdym względem.

To, że Bóg jest nieskończonością oznacza, że był, jest i zawsze będzie.

Te dane służą do oceny prawdziwości bogów wyznawanych przez różne religie świata.

 

 

 

 

Essenceizm -

Analityczny system dla zrozumienia istnienia Boga, świata duchowego i wieczności człowieka

 

Ta strona internetowa przedstawia zawartości książek o systemie analitycznym o nazwie essenceizm,                                                            który ukształtował:

                                                   Teorię Wiecznego istnienia

 1. Essenceizm 1 - “Bóg nie jest z tego świata”

 2. Essenceizm 2 - “My jesteśmy z tego świata”

 3. Essenceizm 3 - “Zło jest z tego świata”

 4. Essenceizm 4 - “Wizja nie z tego świata”

 5. Essenceizm 5 - “Wieczność nie jest z tego świata”

 6. Essenceizm 6 - “Nieprawdziwi bogowie z tego świata”

 7. Essenceizm 7 - “Miłość z tego i nie z tego świata”

    Wprowadzenie:   Zarys Teorii Wiecznego istnienia