Essenceizm 5 - “Wieczność nie jest z tego świata”

Część 1 – Wieczność poza czasem i przestrzenią

1. Źródłowe argumenty za wiecznością

2. Postęp nauki a szukanie wieczności

3. Essenceizm a wizja wszechświata

4. Nadzieja w naukowej wizji kosmosu

5. Stan poza czasem i przestrzenią

6. Obecność Boga poza wszechświatem

7. Wieczność od Boga dla człowieka

8. Wizja wieczności we wszechświecie

9. Długa droga ludzkości do wieczności

 

 

Skąd pochodzi nasza wieczność?

Zrozumienie wieczności w systemie essenceizm wynika z zastosowania w nim logicznego ciągu myślowego mającego swoje źródło w pojęciu Boga jako Bytu Pierwoistnego. Essenceizm przyjmuje istnienie tego Bytu w stanie poza czasem i przestrzenią, czyli od zawsze i na zawsze. Zatem Byt Pierwoistny jest jakby zintegrowany z wiecznością.

Ciąg myślowy essenceizmu prowadzi do wniosku, że każdy z nas jest osobistym i niepowtarzalnym odzwierciedleniem Bytu Pierwoistnego, czyli jest na Obraz i podobieństwo swojego Stwórcy. Czyni to z człowieka spadkobiercę Jego przymiotów. Właśnie z tego względu człowiek stanowi istotę wieczną mogącą żyć na zawsze

 w sferze poza czasem i przestrzenią

 w postaci osoby duchowej.

Zatem Ziemia powinna być miejscem dochodzenia każdego człowieka

do doskonałości, aby mógł on bezpośrednio po śmierci fizycznej kontynuować życie

w „domu” swego Ojca.

 

 

 

Essenceizm -

Analityczny system dla zrozumienia istnienia Boga, świata duchowego i wieczności człowieka

Na tej stronie przedstawiona jest treść kilku książek dotyczących analitycznego sytemu o nazwie essenceizm:                            

 1. Essenceizm 1 - “Bóg nie jest z tego świata”

 2. Essenceizm 2 - “My jesteśmy z tego świata”

 3. Essenceizm 3 - “Zło jest z tego świata”

 4. Essenceizm 4 - “Wizja nie z tego świata”

 5. Essenceizm 5 - “Wieczność nie jest z tego świata”