Essenceizm 4 - “Wizja nie z tego świata”

Część 1 Essenceizm - Wizja Bytu Pierwoistnego

1. Dlaczego powstał essenceizm

2. Fazy rozwoju essenceizmu

3. Jądro essenceizmu – Byt Pierwoistny

4. Zasady essenceizmu

5. Instrumenty badawcze essenceizmu

6. Wszechświat – zamysł Bytu Pierwoistnego

7. Człowiek wobec Bytu Pierwoistnego

8. Człowiek wobec wszechświata

9. Rola nauki w rozwoju religii

 

 

Przypomnienie: czym jest essenceizm

To system badawczy oparty na naukowych sposobach poznawania rzeczywistości. Używane przez essenceizm narzędzia badawcze powstały przy założeniu, że wszechświat bierze swój początek od  Pierwszej Przyczyny.  W tym systemie jest nią Byt Pierwoistny będący Stwórcą wszechświata. Tezą systemu jest twierdzenie, że ludzie pochodzą bezpośrednio od Niego.

Zastosowane przez essenceizm instrumenty badawcze działają w formie logicznych ciągów myślowych. W trakcie ich stosowania poszczególne uzgodnienia są na bieżąco sprawdzane w stosunku do zjawiska istnienia Bytu Pierwoistnego.

Praktycznie system ten jest nadzieją na pozareligijne zrozumienie świata duchowego oraz sensu istnienia w nim człowieka, czyli naszego przeznaczenia do wiecznego życia w doskonałym świecie.

Jest też nadzieją na powstanie na Ziemi idealnego świata dającego szczęście całej ludzkości.

 

 

 

 

 

Essenceizm -

Analityczny system dla zrozumienia istnienia Boga, świata duchowego i wieczności człowieka

Na tej stronie przedstawiona jest treść kilku książek dotyczących analitycznego sytemu o nazwie essenceizm:                            

 1. Essenceizm 1 - “Bóg nie jest z tego świata”

 2. Essenceizm 2 - “My jesteśmy z tego świata”

 3. Essenceizm 3 - “Zło jest z tego świata”

 4. Essenceizm 4 - “Wizja nie z tego świata”

 5. Essenceizm 5 - “Wieczność nie jest z tego świata”