Essenceizm 3 - “Zło jest z tego świata”

Część 1 – Byt Pierwoistny – Fundament Dobra

1. Bóg – Byt Pierwoistny

2. Wprowadzenie nowej wiedzy o Bogu

3. Wieczność, Doskonałość i Absolutność Boga

4. Idea istnienia samego dobra

5. Prawdziwy stan człowieka

6. Sens istnienia osoby duchowej człowieka

7. Zrozumienie właściwej wizji Boga

8. Tworzenie wyimaginowanych bogów

9. Kto nam urządził świat?

 

 

Tworzenie naukowego obrazu Boga

Essenceizm postawił sobie za zadanie określić Boga jako Byt Pierwoistny bez korzystania z religijnych dogmatów, bez wiary opartej na objawieniach oraz bez traktowania świętych ksiąg jako źródła wiedzy o Jego istnieniu.

Essenceizm nie chce zajmować się żadnym z bogów, którzy są obiektem kultu poszczególnych religii.

Ten system zajmuje się Bytem Pierwoistnym, którego przymioty zostały przedstawione w dwu poprzednich książkach o essenceizmie.

Ze wszystkich przymiotów, określeń i cech badanego Bytu Pierwoistnego essenceizm wybrał jako swoje główne narzędzia absolutność, doskonałość i wieczność. Używa ich jako kryteriów oceny zjawisk duchowych i fizycznych, które składają się na właściwe zrozumienie naszej rzeczywistości.

Wiedza o Bycie Pierwoistnym pozwala dodatkowo na zrozumienie czegoś, co jest całkowicie poza Nim, czyli zła.

 

 

 

 

Essenceizm -

Analityczny system dla zrozumienia istnienia Boga, świata duchowego i wieczności człowieka

 

Ta strona internetowa przedstawia zawartości książek o systemie analitycznym o nazwie essenceizm,                                                            który ukształtował:

                                                   Teorię Wiecznego istnienia

 1. Essenceizm 1 - “Bóg nie jest z tego świata”

 2. Essenceizm 2 - “My jesteśmy z tego świata”

 3. Essenceizm 3 - “Zło jest z tego świata”

 4. Essenceizm 4 - “Wizja nie z tego świata”

 5. Essenceizm 5 - “Wieczność nie jest z tego świata”

 6. Essenceizm 6 - “Nieprawdziwi bogowie z tego świata”

 7. Essenceizm 7 - “Miłość z tego i nie z tego świata”